خانواده ,دسته ,خواستگاری ,صحبت ,دختر ,درباره مسائل ,خانواده دختر

هنگام زده شدن زنگ در خانه توسط خواستگار، خانواده دختر به سرعت در را باز نکنند و زیاد هم آنها را پشت در معطل نگذارند.

پسر چند شاخه گل به همراه داشته باشد (لزومی ندارد که دسته گل گرانقیمت باشد).

بردن دسته گل اثر روانی بسیار خوبی دارد. پسر باید گل های زیبا با رنگ‌های شاد تهیه کند و هنگام ورود به خانه آن را به میزبان بدهد.

خانواده دختر به استقبال خانواده پسر برود و اگر دسته گلی به دست دارند آن را بگیرند و داخل گلدانی بگذارند و جلوی دید خانواده پسر قرار دهند.

دختر خانم از زیاد خودمانی شدن و احوالپرسی کردن گرم و صمیمانه بپرهیزد.

بهتر است از خانواده پسر، کسی که بیان شیواتری دارد آغاز کننده صحبت باشد، در واقع یک نفر بزرگ‌تر، دانا و دارای قدرت بیان صحبت کند.

از گفتگو درباره مسائل سیاسی و اعتقادی که منجر به متشنج شدن فضای خواستگاری می شود بپرهیزید به جای آن درباره مسائل روزمره مانند ترافیک و گرما و سرما و ... صحبت کنید.

برای پذیرایی از بین انواع شیرینی، شیرینی خشک و کوچک مناسب است چون شیرینی تر خوردنش سخت است. میوه نیز بهتر است چیزهایی شبیه سیب و خیار و ... باشد نه انار و پرتقال و هندوانه که به سبب آبدار بودن ممکن است باعث کثیف شدن دست و لباس شوند.

از تشریفات خواستگاری بکاهید. نه دسته گل های گرانقیمت به پسر، بها می دهد نه پذیرایی های پر خرج به دختر، ارزش و اعتبار. در مواردی ممکن است برداشت های خوبی هم از این رفتارها نشود.

منبع اصلی مطلب : ..حرف های در گوشی..
برچسب ها : خانواده ,دسته ,خواستگاری ,صحبت ,دختر ,درباره مسائل ,خانواده دختر
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : آداب خواستگاری